Dünya Engelliler Haftası: Farkındalığı Artırma ve Engellilerin Haklarını Savunma

Dünya Engelliler Haftası, her yıl 3 Aralık’ta başlayan ve bir hafta boyunca süren bir etkinlik dizisidir. Bu özel hafta, engellilik konusunda farkındalık yaratmayı ve engelli bireylerin haklarını savunmayı amaçlamaktadır. Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan bu etkinlik, toplumun engellilik konusundaki algısını değiştirmeyi ve engelli bireyleri topluma tam olarak dahil etmeyi hedeflemektedir.

 1. Engelliler Haftası Nedir? 
  • Engelliler Haftası’nın Amacı 
  • Engelliler Haftası’nın Tarihi 
 2. Engelliler Haftası’nın Önemi 
  • Farkındalığı Artırmak 
  • Engellilerin Haklarını Savunmak 
 3. Engelliler Haftası Etkinlikleri 
  • Seminerler ve Konferanslar 
  • Sanatsal Etkinlikler 
  • Farkındalık Yürüyüşleri 
 4. Engelliler Haftası’nda Engelli Bireylerle Empati Yapmak 
  • Empati İçin İpuçları 
  • Engelli Bireylerle Etkileşim Örnekleri 
 5. Engelliler Haftası’nda Yapılan Başarılar 
  • Engelli Bireylerin Başarı Hikayeleri 
  • Engelli Haklarına Yapılan Katkılar 
 6. Engelliler Haftası’nın Topluma Etkisi 
  • Engellilik Algısının Değişmesi 
  • Engelli Bireylerin İş Hayatında Yer Alması 
 7. Engelliler Haftası’nda Yapılan Bağışlar ve Destek 
  • Engelliler Haftası’na Yapılan Bağışlar 
  • Engelliler İçin Sağlanan Destekler 
 • 10 Mayıs Engelliler Haftasının Açılışı,
 • 11 Mayıs Görme Engelliler Günü,
 • 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü,
 • 13 Mayıs Ortopedik Engelliler Günü,
 • 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü,
 • 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü,
 • 16 Mayıs Engelliler Haftasını Genel Değerlendirme

Dünya Engelliler Haftası Nedir?

Engellilik konusundaki bilinci artırmak ve engelli bireylerin haklarını savunmak amacıyla düzenlenen bir etkinlik haftasıdır. Her yıl 3 Aralık’ta başlar ve bir hafta boyunca devam eder. Bu hafta boyunca, engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenir ve engelli bireylerin topluma tam olarak dahil olmaları teşvik edilir.

Dünya Engelliler Haftası’nın Amacı

Engelliler Haftası’nın temel amacı, toplumda engellilik konusunda farkındalık yaratmaktır. Engellilik, bir kişinin bedensel, zihinsel, duygusal veya sosyal yeteneklerinde bazı kısıtlamalar yaşaması anlamına gelir. Bu hafta, engellilik konusunda doğru bilgiye sahip olmayı ve engelli bireylerin karşılaştığı zorlukları anlamayı hedefler. Aynı zamanda, engelli bireylerin haklarına saygı gösterilmesini ve toplumun her kesiminde eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamayı amaçlar.

Dünya Engelliler Haftası’nın Tarihi

Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında ilan edilmiştir. 3 Aralık, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin kabul edildiği tarihtir. Bu sözleşme, engelli bireylerin insan haklarının korunmasını ve toplumda tam ve eşit bir şekilde yer almalarını amaçlar. Engelliler Haftası, bu tarihin etrafında düzenlenerek engelli bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına daha fazla dikkat çekmeyi hedefler.

Engelliler Haftası’nın Önemi

Engellilik konusunda farkındalığı artırmak ve engelli bireylerin haklarını savunmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, toplumun engellilik konusundaki algısını değiştirmeye yardımcı olur ve engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çeker.

Farkındalığı Artırmak

Engelliler Haftası, engellilik konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlar. Engellilik, yaygın bir durumdur ve birçok kişi engelli bireylerle etkileşimde bulunur. Ancak, engellilik konusunda yanlış bilgilere ve önyargılara sahip olmak yaygındır. Engelliler Haftası, doğru bilgiye dayalı

bilgilendirici etkinlikler ve kampanyalar aracılığıyla toplumun engellilik konusunda farkındalığını artırır. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları ve günlük hayatta karşılaştıkları engelleri anlatarak, insanları daha empatik ve anlayışlı olmaya teşvik eder.

Engellilerin Haklarını Savunmak

Engelli bireylerin haklarını savunmayı amaçlar. Engelli bireyler, toplumda tam ve eşit haklara sahip olmalıdır. Bu hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, engelli bireylerin yaşadığı hak ihlallerine dikkat çeker ve toplumun engelli haklarına saygı göstermesini teşvik eder. Engelli bireylerin eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal katılım gibi temel haklara erişimi desteklenir.

Engelliler Haftası Etkinlikleri

Hafta Boyunca birçok etkinlik düzenlenir. Bu etkinlikler, engellilik konusunda farkındalık yaratmayı, engelli bireylerin yeteneklerini sergilemeyi ve toplumun engellilik konusundaki tutumunu değiştirmeyi amaçlar.

Seminerler ve Konferanslar

Kapsamında düzenlenen seminerler ve konferanslar, engellilik konusunda uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını sağlar. Bu etkinliklerde, engellilik konusundaki gelişmeler, engelli bireylerin hakları ve destek mekanizmaları gibi konular ele alınır. Seminerlere ve konferanslara katılarak, insanlar engellilik hakkında daha fazla bilgi edinir ve farkındalıklarını artırır.

Sanatsal Etkinlikler

Engelli bireylerin sanatsal yeteneklerini sergilemelerine olanak tanır. Resim sergileri, tiyatro oyunları, dans gösterileri ve müzik konserleri gibi etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler, engelli bireylerin yaratıcılıklarını ve yeteneklerini göstererek toplumun takdirini kazanmalarını sağlar. Aynı zamanda, engelli bireylerin sanata erişimini teşvik eder ve sanatın engelleri aşma gücünü vurgular.

Farkındalık Yürüyüşleri

farkındalık yürüyüşleri düzenlenir. Bu yürüyüşlere engelli bireyler, aileleri, destekçileri ve toplumun diğer üyeleri katılır. Yürüyüşler, engellilik konusunda ses çıkarmak, görünürllük kazanmak ve dayanışmayı artırmak amacıyla düzenlenir. Yürüyüşler sırasında engelli bireylerin karşılaştığı zorluklar simgelenir ve toplumun dikkatini çeker.

Bu etkinlikler, engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları engelleri anlamak ve onlara destek olmak için önemli bir platform sağlar.

Engelliler Haftası’nda Engelli Bireylerle Empati Yapmak

Engelliler Haftası, insanların engelli bireylerle empati kurmalarını teşvik eder. Empati, başkalarının duygularını anlamak ve onları anlayışla karşılamaktır. Empati yapmak, engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak için önemli bir adımdır ve engelli bireylerle daha iyi bir iletişim kurmayı sağlar.

Engelliler Haftası İçin Empati İçin İpuçları:

Engelli bireylerle empati kurmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanabilirsiniz:

 1. Dinleyin: Engelli bireylerin deneyimlerini dinleyin ve onların duygularını anlamaya çalışın.
 2. Önyargılardan kaçının: Engelli bireylere yönelik ön yargıları bir kenara bırakın ve her bireye eşit davranın.
 3. Sorular sorun: Engelli bireylerin yaşadığı zorluklar hakkında sorular sorarak daha iyi bir anlayış geliştirin.
 4. Yardım sunun: İhtiyaç duydukları durumlarda engelli bireylere yardım elini uzatın, ancak bağımsızlıklarını da destekleyin.
 5. Duyarlı olun: Engelli bireylerin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olun ve onları destekleyici bir ortam sağlayın.

Engelli Bireylerle Etkileşim Örnekleri

Engelli bireylerle daha iyi bir etkileşim kurmak için aşağıdaki örnekleri kullanabilirsiniz:

 1. İsimleriyle hitap edin: Engelli bireylerle iletişim kurarken, isimlerini kullanarak kişisel bir bağ kurun.
 2. Göz teması kurun: Engelli bireylerle konuşurken göz teması kurarak onlara ilgi ve saygı gösterin.
 3. Yardımcı olun: İhtiyaç duyduklarında engelli bireylere yardım eli uzatın, ancak önce onların izinini ve tercihlerini sorun.
 4. Anlayışlı olun: Engelli bireylerin bazen daha fazla zaman veya desteğe ihtiyaçları olabilir, bu durumu anlayışla karşılayın.
  1. Sıradan konulara odaklanın: Engellilik dışında ortak ilgialanları bulun. Engelli bireylerle konuşurken, ortak ilgi alanlarınız üzerine odaklanarak samimi bir iletişim kurabilirsiniz. Bu, onlarla bağlantı kurmanıza ve güçlü bir iletişim sağlamanıza yardımcı olur.

   Dünya Engelliler Haftası’nda Yapılan Başarılar

   Birçok başarı hikayesine ve olumlu gelişmelere sahne olmuştur. Engelli bireylerin, toplumdaki engelleri aşarak başarıya ulaşmaları ve topluma katkı sağlamaları önemli bir ilham kaynağıdır.

   Engelli Bireylerin Başarı Hikayeleri

   Engelli bireylerin başarı hikayelerini paylaşarak toplumda umut ve ilham yaratır. Engelli bireylerin, eğitim, spor, sanat, iş hayatı ve diğer alanlarda elde ettikleri başarılar, engellerin üstesinden gelmenin mümkün olduğunu gösterir. Bu başarı hikayeleri, diğer engelli bireylere yol gösterir ve onları cesaretlendirir.

   Engelli Haklarına Yapılan Katkılar

   Engelleri aşmak ve engelli bireylerin haklarını savunmak için Engelliler Haftası önemli bir platform sağlar. Bu hafta boyunca yapılan etkinlikler ve kampanyalar, engelli bireylerin haklarına dikkat çeker ve değişim için adımlar atılmasını sağlar. Engelli haklarına yapılan katkılar, toplumun engellilik konusundaki algısını değiştirir ve daha kapsayıcı bir toplumun inşasına yardımcı olur.

   Dünya Engelliler Haftası’nın Topluma Etkisi

   toplumun engellilik konusundaki algısını ve tutumlarını değiştirmeye yönelik önemli bir etkiye sahiptir. Bu etkinlik, engellilik hakkında doğru bilgiye sahip olmayı ve engelli bireylerin topluma tam olarak dahil olmalarını teşvik eder.

   Engellilik Algısının Değişmesi

   toplumun engellilik konusundaki algısını değiştirmeyi hedefler. Engellilik, bir bireyin sınırlamaları nedeniyle toplum tarafından dışlanması veya ayrımcılığa uğraması anlamına gelmez. Bu hafta, engelli bireylerin güçlü yönlerine vurgu yaparak ve engelleri aşma çabalarını göstererek engellilik algısını değiştirmeyi amaçlar. Engelli bireylerin topluma katkı sağladığı, yetenekleri olduğu ve eşit haklara sahip olduğu mesajı verilir.

   Engelli Bireylerin İş Hayatında Yer Alması

   engelli bireylerin iş hayatında tam ve eşit katılımını teşvik eder. Engelli bireylerin istihdam edilme hakkı vardır ve iş hayatında fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bu hafta boyunca düzenlenen etkinlikler, işverenlerin engelli bireyleri işe alma konusunda bilinçlenmelerini ve engellilik konusunda pozitif bir tutum geliştirmelerini destekler. Aynı zamanda, engelli bireylere yönelik eğitim ve mesleki destek sağlayan programlara da dikkat çeker.

   Engelliler Haftası’nda Yapılan Bağışlar ve Destek

   Sukhamed Sağlık Medikal Hizmetleri, engelli bireylerin ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlar ve yardımların toplanmasına fırsat sağlar. Bu hafta boyunca yapılan bağışlar, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi, eğitim imkanlarının artırılması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi için kullanılır. Toplumun desteği, engelli bireylerin daha iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak ve engellilik konusunda farkındalığı artırmak için büyük önem taşır.

   Bağış Yapmka için tıklayın veya bizimle iletişime geçin.

    

   Dünya Engelliler Haftası

   Dünya Engelliler Haftası
   Dünya Engelliler Haftası

    

   Sağlanan Destekler

   Engelliler Haftası, engelli bireylere yönelik sağlanan desteklerin farkındalığını artırır. Engelli bireylere yönelik destekler, eğitim, rehabilitasyon, sağlık hizmetleri, erişilebilirlik önlemleri ve sosyal katılımı destekleyen programları içerir. Bu destekler, engelli bireylerin bağımsızlık, özgüven ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Engelliler Haftası, bu desteklerin önemini vurgulayarak toplumu engelli bireylere yönelik daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsemeye teşvik eder.

   engelliler haftası bireylerin haklarını savunmayı amaçlayan önemli bir etkinliktir. Bu hafta boyunca düzenlenen etkinlikler ve yapılan destekler, toplumun engellilik konusundaki algısını değiştirir ve engelli bireylerin topluma tam olarak dahil olmalarını destekler.

   Engelliler Haftası, engelli bireylerin başarı hikayelerini paylaşarak topluma ilham verir. Engellilik, sınırlamaları olan bir durum olsa da, engelli bireylerin başarıya ulaşabileceğini ve topluma katkı sağlayabileceğini gösterir. Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak, empati kurmak ve destek olmak, engellilik konusunda daha duyarlı bir toplumun oluşmasına katkı sağlar.


   Engelleri aşmak ve engelli bireylerin haklarını savunmak için toplumun desteği büyük önem taşır. Engelliler Haftası, bağışlar ve yardımlar aracılığıyla engelli bireylere destek olma fırsatı sunar. Bu bağışlar, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim imkanlarını artırmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek için kullanılır.

   Sonuç olarak, Dünya Engelliler Haftası, engellilik konusunda farkındalık oluşturmayı, engelli bireylerin haklarını savunmayı ve toplumun engellilik konusundaki tutumunu değiştirmeyi hedefleyen önemli bir etkinliktir. Bu hafta boyunca yapılan etkinlikler ve destekler, engelli bireylerin topluma tam olarak dahil olmalarını teşvik eder ve daha kapsayıcı bir toplumun oluşmasına katkı sağlar.

   Bağış Yapmak İçin Bizim İle İletişime Geçin:

   +90 212 881 2222
   [email protected]
   İletişim Sayfası İçin Tıklayınız.

 5. İkinci El Akülü Sandalyelerin Avantajları

  İkinci el akülü sandalyeler yatırım yapmanın birçok avantajını beraberinde getirir, hem pratik açıdan hem de finansal açıdan. İşte bazı temel faydaları:

  1. Ekonomik Hareketlilik Çözümü

  İkinci el akülü sandalyeleri tercih etmenin başlıca avantajlarından biri uygun fiyatlı olmalarıdır. Bu önceden kullanılmış elektrikli tekerlekli sandalyeler, yeni modellere kıyasla çok daha düşük bir maliyetle sunulmaktadır. İkinci el bir seçeneği tercih ederek, bireyler kaliteli ve performanslı bir cihaza sahip olurken önemli ölçüde para tasarrufu yapabilirler.

  Sosyal Medya’da Sukhamed

  Sukhamed İnstagram Hesabı İçin Tıklayınız.

  Sukhamed Facebook Hesabı İçin Tıklayınız.

  Sukhamed Linkedin Hesabı İçin Tıklayınız.

  Bağış Yapmak İçin Bizim İle İletişime Geçin:

  +90 212 881 2222
  [email protected]
  İletişim Sayfası İçin Tıklayınız.

Kaynakça:

Engelliler Haftası Wikipedia